Anglo-pol
Certyfikat kierowania i zarządzania procedurami produkcyjnymi
Certyfikat aparatury do badania wytrzymałości nadwozi