Certyfikat kierowania i zarządzania procedurami produkcyjnymi
Certyfikat aparatury do badania wytrzymałości nadwozi