Prace nad nowatorskim zawieszeniem do przyczep do 1,5 tony, umożliwających załadunek z poziomu "0".
Firma „ANGLO-POL” Newson & Kudaj Spółka Jawna w ramach realizacji Projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Firmy Anglo-Pol
Newson & Kudaj dzięki rozbudowie infrastruktury przedsiębiorstwa i uruchomieniu produkcji innowacyjnych przyczepek z nadwoziem poliestrowym” oferuje nowe produkty i usługi:


1. produkcja przyczepki bagażowo-turystycznej z nadwoziem poliestrowym o wadze całkowitej do 750 kg z osiami niehamowanymi.
2. certyfikowane usługi badawcze w obszarze nowych form użytkowych przyczepek, oraz innych urządzeń jezdnych
Firma „ANGLO-POL” Newson & Kudaj Spółka Jawna w ramach realizacji Projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy „ANGLO-POL”
Newson & Kudaj Sp.j. dzięki wdrożeniu innowacyjnej proekologicznej technologii frezowania 3D modeli wielkogabarytowych” posiada w swojej ofercie nowe innowacyjne usługi i produkty:


1. frezowanie wielkogabarytowe CNC na frezarce 5-cio osiowej
2. produkcja zamkniętych przyczepek z tworzywa sztucznego o wadze całkowitej do 1500kg