Projekt nr 3


Nazwa Beneficjenta: „ANGLO-POL” NEWSON & KUDAJ SPÓŁKA JAWNA

Tytuł projektu: „Badania nad opracowaniem małego dostawczego samochodu elektrycznego”

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych produktów w postaci małych elektrycznych pojazdów dostawczych (w klasie homologacyjnej do 1100 kg) charakteryzujących się maksymalną ładownością, kubaturą, zwiększonym zasięgiem oraz zoptymalizowanym zawieszeniem tylnym poprawiającym właściwości trakcyjne pojazdu.

Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie innowacyjny mikrosamochód dostawczy o napędzie elektrycznym, cechujący się dużym zasięgiem, najwyższą ładownością, najlepszymi właściwościami trakcyjnymi oraz konkurencyjną ceną, który idealnie wpisuje się w program elektromobilności. Wdrożenie innowacyjnego produktu umożliwi poszerzenie oferty produktowej firmy i przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej jak i wyników finansowych.

Wartość projektu (całkowita): 1 492 370,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 895 422,30 PLN
Projekt nr 2
III Oś Priorytetowa: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie III.3 : Rozwój B+R w przedsiębiorstwach


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.Nazwa Projektu: „Wzrost konkurencyjności Firmy Anglo-Pol Newson&Kudaj dzięki rozbudowie infrastruktury przedsiębiorstwa i uruchomieniu produkcji innowacyjnych przyczepek z nadwoziem poliestrowym”

Całkowita wartość Projektu:    273 306,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR:    113 339,00
Nazwa Beneficjenta: „ANGLO-POL” Newson & Kudaj Spółka Jawna

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt nr 1
III Oś Priorytetowa: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie III.2 : Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.Nazwa projektu: „Podniesienie konkurencyjności firmy "Anglo-Pol" Newson&Kudaj Sp.j. dzięki wdrożeniu innowacyjnej proekologicznej technologii frezowania 3D modeli wielkogabarytowych"

Całkowita wartość projektu:    1 507 380,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR:     894 752,16 PLN
Nazwa Beneficjenta: „ANGLO-POL” Newson & Kudaj Spółka Jawna

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego